Přírodní rezervace Černý les I

Černý les u Šilheřovic I je přírodní rezervace rozprostírající se v lesním porostu. V přírodní rezervaci je lesní porost, který původně rostl v celé oblasti Slezské nížiny. Na celém území rezervace roste dubová bučina, tento typický porost je doplněn lípou, habrem obecným, břízou bělokorou, javorem klenem a modřínem opadavým. V podrostu pod stromy se daří značnému množství ostřice třeslicovité. Věk stromů v tomto lese je odhadován na 100 až 150 let.

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Název projektu: Po stopách brouka Páchníka
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Tato aplikace je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

logo_pro.png, 129kB