Přírodní rezervace Černý les II

Černý les u Šilheřovic II je přírodní rezervace rozprostírající se v lesním porostu jižním směrem od obce Šilheřovice. Jižním směrem od přírodní rezervace Černý les II je lokalita přírodní rezervace Černý les I. V oblasti přírodní rezervace se dochovala část původního podmáčeného dubového porostu. Území, ve kterém je přírodní rezervace, se nazývá Komora. Stáří stromů na tomto území je odhadováno na 250 let. Odborníci zabývající se výzkumem netopýrů tu zaznamenali 10 různých druhů. Kromě netopýrů tu našli útočiště běžné druhy ptáků a také hýl rudý.

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II

Název projektu: Po stopách brouka Páchníka
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Tato aplikace je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

logo_pro.png, 129kB