Lipové aleje v Šilheřovicích

titul.png, 6,8MB

Jde o vyhlášenou Evropsky významnou lokalitu a přírodní památku kraje, z důvodu výskytu zákonem chráněného brouka Pachníka hnědého (Osmoderma barnabita), který je rovněž uvedený v NATUŘE 2000 jako kriticky ohrožený druh. Brouci zde tvoří silnou a zdravou populaci.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB

Název projektu: Po stopách brouka Páchníka
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Tato aplikace je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

logo_pro.png, 129kB