Sportovně-rekreační areál Baumšula

titul.png, 6,8MB

Sportovně rekreační areál "Baumšula" byl vybudován s pomocí operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Předmětem projektu bylo vybudování sportovního areálu se dvěma víceúčelovými hřišti pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, minikopanou a streetball. Pro hasičské sporty slouží běžecká dráha o délce 90 m. Děti mohou využít dětský koutek s herními prvky, lanovou dráhou a mobiliářem. Zregenerováním dosud nevyužívané plochy (brownfield) došlo díky projektu k využití pro volnočasové aktivity občanů, spolkovou činnost a také výuku škol.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB

Název projektu: Po stopách brouka Páchníka
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Tato aplikace je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

logo_pro.png, 129kB