Świetlica Park Golf klubu Šilheřovice – oranżeria

titul.png, 6,8MB

Od połowy XIX wieku na terenie parku funkcjonowały też szklarnie, rozsadniki oraz oranżeria do uprawy roślin ananasowatych, gdzie obecnie znajduje się świetlica. Obok niej jest sztuczny staw – Podpałacowy (Podzámecký). Na przełomie lat 2016/2017 przeprowadzono generalny remont świetlicy.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB