Naturalny staw

Naturalny staw na obrzeżach rezerwatu przyrody Černý les II.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB