Rezerwat przyrody Černý les I

Czarny Las I (Černý les I) koło Szylerzowic to rezerwat przyrody znajdujący się na terenach leśnych. Rosną tu lasy, które dawniej zajmowały cały obszar Niziny Śląskiej. W całym rezerwacie rosną lasy bukowo-dębowe, uzupełnione lipą, grabem pospolitym, brzozą brodawkowatą, klonem jaworem i modrzewiem europejskim. W poszyciu pod drzewami licznie rośnie turzyca drżączkowata. Wiek drzew w tym lesie szacowany jest na 100-150 lat.

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I

Přírodní rezervace Černý les I


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB