Rezerwat przyrody Černý les II

Czarny Las II (Černý les II) to rezerwat przyrody znajdujący się na terenach leśnych na południe od miejscowości Szylerzowice. Na południe od rezerwatu leży rezerwat przyrody Czarny Las I (Černý les I). Na terenie rezerwatu zachowała się część autochtonicznego podmokłego lasu dębowego. Obszar, na którym znajduje się rezerwat przyrody, nosi nazwę Komora. Wiek drzew na tym terenie szacowany jest na 250 lat. Eksperci zajmujący się badaniem nietoperzy odnotowali tu 10 różnych gatunków. Oprócz nietoperzy występują tu popularne gatunki ptaków, a także dziwonia zwyczajna.

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II

Přírodní rezervace Černý les II


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB