Manor House

titul.png, 6,8MB

Manor House znajduje się w dolnej części szylerzowickiego parku pałacowego, niemal całkowicie ukryty jest przed wzrokiem zwiedzających. Ten zbudowany w stylu angielskim domek służył filmowcom do nakręcenia niektórych miłosnych ujęć do dramatu wojennego Ciemnoniebieski świat.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB