Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

titul.png, 6,8MB

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szylerzowicach został zbudowany przez jezuitów w 1713 roku w miejscu wcześniejszego starego drewnianego kościoła jako kościół filialny. We wnętrzu znajdują się trzy ołtarze: główny ołtarz z obrazem św. Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, oraz ołtarze św. Franciszka i św. Alojzego, obrońców tego zakonu.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB