Ośrodek sportu i rekreacji Baumšula

titul.png, 6,8MB

Ośrodek sportu i rekreacji „Baumšula” został zbudowany przy dofinansowaniu z programu operacyjnego RPO NUTS II Moravskoslezsko. Projekt obejmował budowę ośrodka sportu z dwoma wielofunkcyjnymi boiskami do siatkówki, siatkonogi, tenisa, koszykówki, małej piłki nożnej i streetballa. Do uprawiania sportów pożarniczych służy bieżnia o długości 90 m. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw z kolejką linową i drobnym wyposażeniem. Dzięki projektowi udało się zagospodarować dotychczas niewykorzystane miejsce (brownfield) i udostępnić je mieszkańcom, różnym organizacjom i szkołom do prowadzenia zajęć.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB