Annin dvůr

V roce 1814 Johann Fridrich Eichendorff vybudoval nový dvůr, který pojmenoval po své ženě „Annin dvůr“ (v současnosti Hanůvka). Johann Fridrich Eichendorff zemřel na mrtvici roku 1815. Vdova Marie Anna z Eichendorffu zemřela roku 1830. Součástí Annina dvoru byla budova hotelu, který byl postaven v letech 1984-1985 a hájenka postavena v 19. století.

Annin dvůr

Annin dvůr

Annin dvůr

Annin dvůr

Název projektu: Po stopách brouka Páchníka
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Tato aplikace je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

logo_pro.png, 129kB