Informace o projektu

Název projektu: Po stopách brouka Páchníka
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000223

logo_pro.png, 129kB

Popis projektu:
CZ - Cílem projektu je zvýšení zájmu českých a polských turistů o přírodní atraktivity v obci Šilheřovice. Prostředkem bude využití moderních ICT technologií, především pak fenoménu "rozšířené reality" v návaznosti na vzácného a velmi ohroženého brouka Páchníka hnědého. Havním přínosem projektu bude jeho "digitální zhmotnění" v jeho přirozeném prostředí díky aplikaci, která bude hlavním výstupem.