Krzyźanowice

Přístaviště pro kajaky v Krzyżanowicích

Jedno ze dvou nástupních míst (přístavišť pro kajaky) postavených na polské straně v rámci projektu „Řeky rozdělují, řeky spojují – vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši”. Projekt byl realizován ve spolupráci s českým městem Bohumín. Cílem projektu byl rozvoj cestovního ruchu v příhraničí, zatraktivnění průmyslového regionu a rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Zvýšení povědomí místních obyvatel a návštěvníků o zajímavostech v příhraničních obcích, kráse přírody a řek, zvýšení bezpečnosti turistů, umožnění velkému počtu občanů a turistů a vodákům začátečníkům využívat nový rozvíjející se produkt cestovního ruchu v oblasti vodácké turistiky.

kr_pristav.png, 658kB

Poldr Buków

Poldr Bukow

Jedná se o umělou protipovodňovou nádrž na Odře o objemu cca 53 mil. m³. Periodicky je úplně plný, leží na území tří obcí – Gorzyce a Lubomia ve Wodzislawském okrese a Krzyżanowice v Ratibořském okresem, celý je pak na území Slezského vojvodství. Při výstavbě objektu došlo k likvidaci vesnice Kamień nad Odrą ve Wodzislawském okrese. Název poldru je odvozen od sousední vesnice Buków, která leží v obci Lubomia ve Wodzislawském okrese, na jejímž území se nádrž nachází. Byl postaven v letech 1989-2002, má rozlohu cca 830 ha, z toho 542 ha (2/3 rozlohy poldru) je ve Wodzislawském okrese. Poldr má objem cca 53 mil. m3 vody. Kapacita nádrže se systematicky zvětšuje s postupem těžební činnosti ve štěrkovnách. Jedná se o jedno z hlavních opatření protipovodňové ochrany zejména pro Ratiboř a Kedzierzyn-Kozle, ale v jisté míře i pro Opole a Vratislav. S ohledem na periodické zaplavování a velké omezení zemědělské činnosti na území poldru, se v jeho prostoru zvýšila biodiverzita, stal se stanovištěm mnoha vzácných druhů bahenních rostlin a živočichů, což ve spojení se starými koryty řek a zatopenými důlními díly a oblastí Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy Wielikąt způsobilo, že se stal velmi atraktivní oblastí pro turisty a rekreanty z nedalekých měst jako jsou např. Wodzisław Śląski a Ratiboř. Jedná se o odpočinkovou a rekreační oblast pro obyvatele těchto měst.

Nádrž Racibórz Dolny Komplex

Nádrž Racibórz Dolny Komplex bude situován ve Slezském vojvodství na území dvou okresů – Ratibořského (obce Krzyżanowice a Kornowac) a Wodzislawského (obce Lubomia a Gorzyce) a částečně na území města Ratiboř, kde bude čelní hráz a hlavní vodní díla. Největší část nádrže (2/3) se bude nacházet na území Wodzislawského okresu.

Budova s bránou a „Růžový zámek” v Krzyżanowicích

Budova s bránou Pochází z poloviny 19. století, postavena v anglickém novogotickém slohu, s dobře dochovanou litinovou mříží a inskripční tabulí. Kdysi byl nad bránou byt, jehož nájemník měl za úkol bránu otevírat a zamykat. Vrata, která se v bráně nacházejí, byla vykována ručně místním kovářem. S ohledem na velké praskliny ve zdi, je brána od roku 1993 zavřena a nový vchod do zámku je z ul. Wyzwolenia.

„Růžový zámek” v Krzyżanowicích Zámek v Krzyżanowicích byl postaven roku 1670 jako „okázalý panský dům" v místě staršího zámečku. Kolem roku 1860 jej bohatá rodina Lichnovských dala přestavět v novogotickém duchu. Tehdy byla v jihovýchodním rohu přistavěna kulatá věž. Zámek je obklopen arboretem. Roste zde řada exotických druhů stromů. Pobývali zde významní skladatelé období romantismu – hrál zde Ludvík van Beethoven a František List.

kr_pristav.png, 658kB

Venkovní Muzeum černého dubu

Venkovní Muzeum černého dubu Venkovní Muzeum černého dubu se nachází v Krzyżanowicích v ul. Główna. Již z názvu je patrné, že součástí venkovního muzea jsou unikátní, tzv. černé duby, to znamená dřevo dubů, které jsou v zemi nebo pod vodou několik stovek a možná i tisíc let. Muzeum vzniklo s cílem prezentovat a popularizovat unikátní historické, přírodní a turistické hodnoty obce Krzyżanowice. Díky muzeu se zvětšil zájem veřejnosti o ochranu životního prostředí a přírodní a historické zdroje. Černé duby jsou úzce spojený s tímto územím s ohledem na četná ložiska vod a štěrku a patří k největším historickým „skvostům” nacházejícím se na území obce.

Kostel sv. Petra a Pavla (Tworków)

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla, krypty Farní kostel byl postaven v letech 1691-1694 podle návrhu Jana Zellera z Opavy. V interiéru se dochovala krásná štukatérská výzdoba, malba s výjevem Posledního soudu a také bohatě zdobený oltář. V kostele je evropsky unikátní expozice jedenácti zdobených rakví a sarkofágů místních pánů z rodu Reiswitzů a Wilczek, které byly odhaleny pod kruchtou v roce 1993. Velkou hodnotu má dětské oblečení nalezené v rakvích. Celá sbírka se vyjímá mezi jinými obdobnými dochovanými v Polsku a Evropě – je to jediný tak velký soubor dětských sarkofágů v Polsku.

Hrad v Tworkowě a Pramen

Hrad v Tworkowě - jedná se o starou středověkou pevnost, kdysi obklopenou příkopem, v 2. polovině 16. století přestavěnou v renesančním slohu. Budova shořela roku 1931. Na počátku 19. století zde mnohokrát pobýval u svého strýce Joseph von Eichendorff. S ohledem na chmurnou atmosféru se hradu říkalo "soví hnízdo”. Legenda praví, že odtud vede tajemná chodba do kostelíka sv. Urbana.

Pramen Historický pramen v Tworkowě je od nepaměti velmi oblíbený mezi občany obce Krzyżanowice a sousedních obcí, kteří se zde zásobují pitnou vodou. Toto místo ve svých dílech popisoval významný historik kněz dr Augustin Weltzel. Pramen se nachází u hradního parku (park v anglickém stylu založený rodinou von Eichendorff), u bazénu, kudy vede turistická cyklotrasa. Jedná se o ideální místo pro posezení, kde je možné se zastavit a odpočinout si ve stínu malebných parkových stromů (chráněné staré duby a lípy). Voda z pramene dobře chutná a nezpůsobuje usazování vodního kamene, a proto se již dlouhá léta těší zájmu obyvatel celého okolí, kteří ji používají k přípravě nápojů a jídel.

Hrad v Tworkowě

Mlýn Na ul. Młyńska v Tworkowě

Mlýn v Tworkowě

Na ul. Młyńska v Tworkowě stojí historický mlýn z roku 1914, poháněný turbínou, postavený na místě původního dřevěného vodního mlýna, který byl zmiňován v roce 103, provozovaný do dnešního dne. Patří již řadu generací rodině Pawliků. Pro návštěvníky se pořádají speciální ukázky.

Alej Hroza a dvě odpočinková místa

Alej Hroza je historická cesta, která vede mezi poli a spojuje vesnice Tworków a Bieńkowicie. Leží na bývalém násypu, hrázi (moravsky „hrozie") s unikátním stromovím. Skupinu starých stromů tvoří více než 40 líp malolistých a širokolistých, jírovců, buků červenolistých a dubů letních. U trasy jsou dvě odpočinková místa.

Alej Hroza

Kostel v Bieńkowicích

Kostel v Bieńkowicích

Farní kostel Všech svatých, jehož první zmínka pochází z roku 1351. Současný barokní kostel byl postaven v letech 1719-1730. Na hlavním oltáři se dochoval obraz Všech svatých, který namaloval Antonín Scholtz (1736).

Kovářské muzeum Bieńkowicie

Kovářské muzeum Bieńkowicie se může pochlubit nejstarší funkční kovárnou a bohatým kovářským muzeem, a to díky jistému muži se jménem Janek Socha z Krakova, který v roce 1683 pochodoval s králem Sobieským na Vídeň, poznal tu dívku, které slíbil, že se rychle vrátí. Po poražení Turků se vrátil, oženil se se svou milovanou a proto, že byl kovář, založil v Bieńkowicích kovárnu, kde se železo ková nepřetržitě již devět generací. U kovárny bylo zřízeno kovářské muzeum – nikde jinde v Polsku není možné vidět tolik kovářských památek. Kovárna i muzeum jsou návštěvníkům přístupné.

Kovářské muzeum Bieńkowicie

Farní kostel sv. Hedviky Slezské v Bolesławi

kostel sv. Hedviky Slezské v Bolesławi

Ve vesnici Bolesław se dochoval novorománský farní kostel sv. Hedviky Slezské, postavený v letech 1874-1877. V sousedství stojí škola z roku 1898 a tři dvoupodlažní sýpky ze 17. a 19. století.