Wieża strażnicza z czasów prusko-austriackich – widok od akwenu Juliánka na miejscowość i wieżę strażniczą

titul.png, 6,8MB

Juliánka – sztuczny zbiornik wodny, od którego roztacza się piękny widok na miejscowość Szylerzowice i jej okolice. Z Juliánki można też oglądać wieżę strażniczą w miejscowości Paseky, którą zbudowano około 1781 roku na granicy prusko-austriackiej.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB