Informace o projektu

Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000223

logo_pro.png, 129kB

Opis projektu:
PL - Celem projektu jest podniesienie zainteresowania polskich i czeskich turystów atrakcjami przyrodniczymi miejscowości Šilheřovice. Środkiem służącym do osiągnięcia tego celu będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT,przede wszystkim zaś systemu "rzeczywistości rozszerzonej“ w odniesieniu do rzadkiego i bardzo zagrożonego chrząszcza pachnicy dębowej.Główną korzyścią projektu będzie jego "cyfrowe zmaterializowanie" w jego naturalnym środowisku dzięki aplikacji będącej podstawowym produktem.