Unia fortyfikacji militarnych – Darkovičky

titul.png, 6,8MB

W 1936 roku na ówczesnej granicy Republiki Czechosłowackiej i Niemiec zbudowano 11 schronów przeciwpiechotnych, mających służyć do obrony granicy. Do tych bardziej znanych należą bunkry objęte kompleksem fortyfikacyjnym Darkovičky zbudowane w latach 1935-1938. Fortyfikacje składają się z czterech obiektów, schronów przeciwpiechotnych MO-S 18 „Obora”, MO-S 19 „Alej”, MO-S 20 „Orel” oraz lekkiego obiektu wzór 37 A-140 Z.

mz1.jpg, 2,7MB

mz2.jpg, 2,7MB

mz3.jpg, 2,7MB

mz4.jpg, 2,7MB

<
Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB