Dworek Anny (Annin dvůr)

W 1814 roku Johann Fridrich Eichendorff zlecił budowę nowego dworku, który nazwał imieniem swojej żony „Dworkiem Anny" („Annin dvůr“), obecnie Hanůvka. Johann Fridrich Eichendorff zmarł na udar mózgu w 1815 roku. Wdowa Maria Anna z Eichendorffu zmarła w 1830 roku. Elementem dworku jest hotel zbudowany w latach 1984-1985 oraz leśniczówka z XIX wieku.

Annin dvůr

Annin dvůr

Annin dvůr

Annin dvůr


Nazwa projektu: Śladami chrząszcza Páchníka
Numer rejestracji projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Aplikacja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

logo_pro.png, 129kB