logo_pro.png, 129kB

Název projektu: Po stopách brouka Páchníka
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000223
Tato aplikace je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Šilheřovice

Rozloha obce je 2 166 ha, žije zde 1592 obyvatel. Obec Šilheřovice sousedí na západě s Hlučínem a Darkovicemi, na severu s Hatí, na severovýchodě za státní hranicí s polskými obcemi Rudyszwald a Chalupki, na východě s Bohumínem a řekou Odrou, na jihovýchodě s Ostravou, a to jejími městskými částmi Antošovice, Koblov a Petřkovice, na jihu pak pod Černým lesem s Ludgeřovicemi a na jihovýchodě s Markvartovicemi.

První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi jeho čtyři syny. Tehdy držel Mikuláš Mšan.

Obecní znak, který byl poslaneckou sněmovnou ČR schválen v roce 1996, tvoří ve zlatém štítě půl černé orlice s červenou zbrojí spojené s polovinou zelené dubové ratolesti s viditelným polovičním a celým listem i žaludem.

Pamětihodnosti a zajímavá místa v Šilheřovicích

Zámek Rothschildů

Počátkem 19. století byl v Šilheřovicích vybudován nový zámek na místě renesanční budovy, které předcházela tvrz zaniklá po třicetileté válce ...

Lovecký zámeček

Romantickou zámeckou budovu ve stylu lovecké chaty nechali v zámeckém parku vystavět v 19. století Rothschildové. Ve 20. století prošel kompletní rekonstrukcí, dnes v něm funguje restaurace ...

Manor House

Manor House najdete v dolní části Šilheřovického zámeckého parku, téměř utajený před zraky návštěvníků ...

Evelinino jezero

Evelinino jezero je jedno z uměle založených vodních ploch – rybníků nacházejících se v zámeckém parku ....

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích byl postaven Jezuity na místě dosavadního starého dřevěného kostela v roce 1713 jako filiální kostel se zasvěcením Panně Marií Nanebevzaté ...

Lipové aleje v Šilheřovicích

Jde o vyhlášenou Evropsky významnou lokalitu a přírodní památku kraje, z důvodu výskytu zákonem chráněného brouka Pachníka hnědého (Osmoderma barnabita)...

Sportovně-rekreační areál Baumšula

Sportovně rekreační areál "Baumšula" byl vybudován s pomocí operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko ...

Annin dvůr

V roce 1814 Johann Fridrich Eichendorff vybudoval nový dvůr, který pojmenoval po své ženě „Annin dvůr“ (v současnosti Hanůvka)...

TJ Sokol Šilheřovice

Fotbalový klub byl založen již v roce 1951. Od tohoto roku prošel fotbal a celý sportovní areál mnoha změnami ...

Strážní věž z dob Prusko/Rakousko nádrž Juliánka

Juliánka – umělá vodní nádrž, ze které je krásná vyhlídka na obec Šilheřovice a její okolí ...

Klubovna Park Golf klubu Šilheřovice – Oranžerie

Od poloviny 19. století byly součástí parku také skleníky, pařeniště a oranžérie pro pěstování ananasovitých rostlin ...

Unie vojenského opevnění – Darkovičky

V roce 1936 na tehdejší hranici mezi ČSR a Německem bylo postaveno 11 pěchotních srubů, které měly sloužit k ochraně hranic ...

Přírodní rybník

Přírodní rybník na okraji přírodní rezervace Černý les II. ...

Přírodní rezervace Černý les I

Černý les u Šilheřovic I je přírodní rezervace rozprostírající se v lesním porostu. V přírodní rezervaci je lesní porost, který původně rostl v celé oblasti Slezské nížiny ...

Přírodní rezervace Černý les II

V oblasti přírodní rezervace se dochovala část původního podmáčeného dubového porostu. Území, ve kterém je přírodní rezervace, se nazývá Komora ...